CZCZ
SUPŠS nabízí obory vzdělání:

82-41-M/01 Užitá malba ( nově zřízený obor od září 2015)
Obor s rozšířenou výukou počítačové grafiky a klasických malířských technik. Obor se také zabývá navrhováním vitráží, mozaikou a barevným řešením interiéru.
 
82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 
 
Naše škola
nabízí výuku v oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů  v těchto zaměřeních:
 
Stávající zaměření:

Rytí skla
 Malování skla
Broušení skla
Rytí skla
Design světelných objektů
Sklo v architektuře (zkrácené studium)
 
Charakteristiky jednotlivých zaměření:

Broušení skla
Oddělení, které nejvíce využívá znalosti modelování - plastického vytváření a prostorového cítění. Velká pozornost je věnovaná také kresebné přípravě. Studenti používají při realizaci svých návrhů různých technik a technologií, jakými jsou broušení na kuličských strojích, broušení na hladinářských strojích, hranování, řezání na diamantové pile, vrtání, broušení úhlovými bruskami a pískování. Studenti se také seznamují s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem.
Malování skla
Studenti využívají velké množství klasických malířských technik a materiálů. Studenti se učí architektonickému řešení tvarů. Pro své návrhy a realizace výrobků jak z dutého skla, tak i vitráží využívají dalších technik, jako je leptání, pískování, rytí diamantem a ohebnou hřídelí. Studenti se také seznamují s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem. Obor vyžaduje výrazný cit pro barvu.
Rytí skla
Studenti se učí využívat znalosti kresby a plastiky (reliéfu) pro rytí skla na mědi, kamínku, diamantu apod. Svou fantazii uplatňují při navrhování jak rytých předmětů, tak i vitráží. Rytí skla kombinují s technikami jako je pískování a broušení. Studenti se také seznamují s technikami lehání, slinování a tavení skla do forem.
Design světelných objektů
Studenti se během studia seznamují se zpracováním kovů, skla a jiných hmot. Kromě jiného se učí svařovat, tepat, tlačit, cizelovat a obrábět kovy. Pro své záměry používají i technik lehání, slinování, vrtání a tavení skla do formy, nebo využívají prvků z foukaného skla. Konstruují a vyrábějí svítidla, lustry a závěsná dekorativní svítidla. Navrhují solitéry a jiné objekty v kombinaci se světlem. Kombinují lehané a malované sklo s kovovými konstrukcemi.
Sklo v architektuře
Nabízí vzdělání v oblasti tvorby prostorových skleněných objektů, tavených, slinovaných a lehaných plastik, vitráží, okenních výplní a prostorových skleněných příček a osvětlovadel s využitím architektonického prostoru. Účast na výuce v zaměření Sklo v architektuře přislíbili vynikající externí výtvarníci a odborníci například ak. soch. Marián Karel, ak. arch. Dana Zámečníková, ak. mal. Jiří Šuhájek, MgA. Josef Marek, ak. mal. Ivan Mareš a někteří další.
 


Vybavení školy prostředky ICT

Hardware:
Specializované učebny s PC a LCD monitory, LCD tablet, plotr, barevná tiskárna, digitální fotoaparáty aj.
Software:
Výuka již v současnosti využívá podporu nejnovějších softwarů AutoCAD, Rhinoceros a Corel. Máme k dispozici kompletní balík software od Autodesku (AutoCAD 2010, AutoCAD Inventor 2010, Autodesk 3ds Max a další.) Program Rhinoceros 5.0 slouží k modelování a V-Ray k vizualizaci návrhů designu skla a svítidel. Pro zpracování 2D rastrové nebo vektorové grafiky nám slouží kompletní portfolio softwaru od firmy ADOBE (Photoshop, Ilustrator, Indesign, Flash atd.)
 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
 
Od školního roku 2013/2014 rozdělila naše škola výuku v oboru vzdělání 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů do několika směrů a dále do jednotlivých stávajících i nových zaměření. Absolventi najdou uplatnění dle vystudovaného zaměření v oblasti vývoje a navrhování, v oblasti projektování, konstrukce a technologie, v oblasti výtvarného zpracování skla a světelných objektů, v oblasti aplikace informačních technologií ve sklářském průmyslu, marketingu, reklamě a prodeji.
 
Směry uplatnění:
 
1. Vývoj a navrhování
- realizován zaměřením na Grafický design
 
2. Projektování, konstrukce a technologie
- realizován zaměřením na Průmyslový (produktový) design
 
3. Výtvarné zpracování skla a světelných objektů - umělecká tvorba, výroba
- realizován zaměřením na Malování, Broušení a Rytí skla, Design světelných objektů, Restaurování osvětlovadel, Sklo v architektuře
 
4. Aplikace informačních technologií ve sklářském průmyslu
- realizován zaměřením na Aplikaci informačních technologií