CZCZ
řediteli školy Janu Dvořáčkovi po pětadvacetiletém působení v Kamenickém Šenově
Adolf Beckert, Pohár s vínem a rytinou, 1919—1920 - Čiré sklo, hutně tvarované a ryté, provedení Emil Kromer v. 29,5 cm.
Paul Eiselt, Váza, 1924 - Čiré sklo, malované černou barvou a zlatem, v. 17 cm,sign.: P.E. 1924.
Mísa, 1925
Čiré sklo, malované smalty,provedl Paul Eiselt, v. 29,3 cm.
Váza s abstraktním dekorem, kolem 1930 - Čiré sklo, pískované a malované, žákovská práce z mal. odd., v. 16,3 cm.
Olovnatý křišťál, broušený a pískovaný, provedl Franz Piesche,v. 13,5 cm.
Váza, po 1936 - Vrstvené sklo, pískované a broušené,žákovská práce, výtvarné vedení Oswald Lippert,dílenské vedení Emil Kromer,v. 15,3 cm.
Plaketa s portrétem Jana Dvořáčka, 1926 - Sklo broušené a ryté. Provedl bývalý žák školy k 70. výročí založení. Sign.:R.Horn, v. 21,5 cm.
Konvice, kolem 1890 - Sklo hutně zdobené, broušené a ryté, v. 29 cm.
Leo Chilla (návrh) - Váza s květy slivoně, kolem 1889, mléčné sklo malované smalty a zlatem.
Tři vázy, kolem 1910 - Sklo malované smalty, černou barvou a zlatem.
Otto Pietsch st., vázy, 1912 - Sklo dvakrát přejímané a broušené, v. 25 cm. Provedl Franz Krause, sign.:K.K.F.-S.ST.,O.P.
Žardiniéra, kolem 1910 - Sklo broušené a malované smalty, zn.: K.K.FS.St., 9 x 14,5 cm.
Vázy, 1912 - sklo dvakrát přejímané a probrušované, vlevo: návrh Adolf Beckert,  Sign.: K.K.F-S.ST., AB, FK.,  vpravo: návrh Alfred Walter,  Sign.: K.K.F-S.ST.,WA, FK, provedl F.Krause, v. 25 cm.
Váza, po 1910 - Sklo matové, malované bronzitem a zlatem, v. 26 cm.