CZCZ

Vedení školy


Doc., MgA., Pavel Kopřiva Ph.D, ředitel školy, počítačová grafika
Mgr. Jakub Jelínek , zástupce ředitele, počítačová grafika, výtvarná příprava

Předseda výtvarné rady

MgA. Ladislav Průcha, vedoucí oddělení designu světelných objektů

Vedoucí oddělení

ak. mal. Petr Menš, vedoucí oddělení užitá malba
Mgr. A. 
Petr Stacho, vedoucí oddělení broušeného skla a rytého skla
MgA. 
Ladislav Průcha, vedoucí oddělení designu světelných objektů

Mgr. A. Karolína Kopřivová, vedoucí oddělení malovaného skla

Výchovný poradce

Mgr. Karolína Stránská

Metodik primární prevence

Bc. Romana Karbanová, asistentka ředitele, vedoucí školní galerie, tělesná výchova

Učitelé odborných předmětů

Mgr. Josef Kříž, odb. učitel, broušení skla
Rudolf Kment, odb. učitel, rytí skla,
Dagmar Pánková, odb. učitelka, malování skla
Tomáš Sieber, odb. učitel, design a konstrukce světelných objektů, webmaster, ICT
Jana Rydlová, odb. učitelka, malování skla

Mgr. Vladimíra Jelínková, výtvarná příprava, figurální kresba

 

Bc. Jiří Hölzel, počítačová grafika, písmo, technické kreslení  

MgA. Lukáš Karbus, výtvarná příprava

MgA. Soňa Třeštíková, navrhování, výtvarná příprava

 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Alena Lišková, český jazyk a literatura, tělesná výchova
Mgr. Zdeněk Skok, německý jazyk, matematika, technologie kovů
Bc. Ilona Husáková, anglický jazyk
Ing. Vasil Dogaru, technologie skla, speciální technologie, chemie a ekologie                            
Mgr. Karolina Stránská, dějiny výtvarného umění, písmo   

Ing. Bc. Josef Mágr, konstrukce, osvětlovací technika, praktické cvičení design

Ing. Mgr. Jan Hodničák , ekonomie, elektrotechnika, ICT, mechanika, technické kreslení

     

Vychovatelé domova mládeže

Hana Dutá, vedoucí DM
Regina Mikešová, vychovatelka
Jana Rydlová, vychovatelka