CZCZ

 Jsme zapojeni do projektu Libereckého kraje NAKAP LK I (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498)