CZCZ

Pillnitz

 Ve středu 24. 4. 2019 se studenti naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Saska – země našich sousedů. Cílem byl zámek Pillnitz, který je obdobou francouzského Versailles. Všichni byli okouzleni nádherným francouzským a anglickým parkem, především pak téměř 250 let starou kamélií, která je se svými karmínově červenými květy ozdobou celého parku. Neméně zajímavé byly budovy horského a vodního paláce architekta Pöppelmana. Studenti si mohli prohlédnout také interiér klasicistního nového paláce a v něm pak řadu historicky cenných uměleckých sbírek. Při zpáteční cestě měli možnost procházky na pěší zóně městečka Pirna, kde si studenti mohli na vlastní kůži vyzkoušet své znalosti nabyté při hodinách německého jazyka.