CZCZ

Den otevřených dveří a Noc skla a světla

 16. 9. 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří a již tradiční navazující Noc skla a světla. Nejen díky probíhajícímu Mezinárodnímu sympoziu rytého skla bylo k vidění mnoho zajímavých věcí. Ve škole probíhala řada workshopů a budoucí uchazeči se svými rodiči si mohli vyzkoušet jednotlivé techniky dekorování skla. Přímo v budově školy pracoval pan Jiří Pačinek se svým synem a návštěvníci si mohli prohlédnout práci sklářů při tvarování skla hutním způsobem. Vzorování probíhalo i ve spřátelené huti Elias Palme, kde pracoval sklářský výtvarník z USA Charlie Parriott. Školu navštívila řada významných sklářských umělců a veřejně činných osobností . Program Noci skla a světla, na kterém se podíleli  žáci školy a přátelé, pokračoval do pozdních večerních hodin. Celou akci provázela přátelská  a uvolněná atmosféra.