CZCZ

Výsledky talentové zkoušky 1. kola přijímacího řízení

 Talentová zkouška se skládá ze 4 částí:

- hodnocení provedla komise 

  1. Kresba tužkou - max. 15 bodů 
  2. Malba - max. 15 bodů
  3. Modelovaná plastická studie z hlíny - max. 15 bodů
 
  4. Hodnocení domácích prací (minimálně 10 kusů ) - max. 15 bodů

 Celkem lze získat max. 240 bodů.           

Žák úspěšně složil talentovou zkoušku, pokud získal v součtu za jednotlivé úkoly talentové zkoušky od hodnotící komise celkem minimálně 140 bodů.


Pořadí uchazečů bude stanoveno dle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů se bude posuzovat klasifikace na vysvědčení ze ZŠ uvedená v přihlášce ke vzdělávání. O přijetí rozhodne dle pořadí ředitel školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v souladu s §62, odst. 5, Školského zákona 5. 2. 2017. V případě nejasností či pro bližší informace kontaktujte sekretariát školy na 739 633 703.