CZCZ

Oslavy 160. výročí založení naší školy podpořila EU

Letošní školní rok začal na naší škole pro pedagogy, zaměstnance školy a studenty přípravami na velkolepé oslavy. Uplynulo již dlouhých 160 let od založení nejstarší sklářské školy na světě, jejímž zakladatelem a jejím prvním ředitelem byl Jan Dvořáček. V průběhu dvoudenních oslav se vzdával pomyslně hold nejen jemu, ale i jednomu z největších legend naší školy a světového sklářského umění, panu René Roubíčkovi, který odhalil před zraky účastníků tradičního maškarního průvodu svoji nejnovější plastiku. Během pátku a soboty navštívilo školu asi 250 bývalých absolventů a mnoho dalších obdivovatelů sklářského řemesla. Svou přítomností nás poctili známé osobnosti: ministryně školství, paní Mgr. Kateřina Valachová PhD., senátor a bývalý sklář pan Jiří Vosecký, hejtman Libereckého kraje, pan Bc. Martin Půta a starosta Kamenického Šenova, Bc. František Kučera. Před zraky novinářů a pracovníků České televize předváděli celé dva dny naši studenti spolu s učiteli odborného vyučování své dovednosti v malířské, brusičské, rytecké a designerské dílně. Za účasti zástupců naší partnerské školy z německého Rheinbachu a přátel z Reichenbachu byla slavnostně zahájena v nově zrekonstruovaném malířském ateliéru výstava uměleckých děl našich současných pedagogů. Nechybělo ani ohlédnutí za minulostí, o které se pokusil ve své přednášce o historii školy pan ředitel Pavel Kopřiva, který pokřtil v zasedacím sále Místní knihovny v Kamenickém Šenově nový katalog, který bude všem účastníkům letošních oslav připomínat dlouholetou tradici naší školy. V rámci oslav mohli návštěvníci zhlédnout různá kulturní vystoupení studentů naší školy a zástupců dalších institucí, které jsou s kulturou a uměním úzce spjaty. Dobrá nálada, smích i dojemný pláč našich bývalých absolventů byl vidět nejen v maškarním průvodu městem, ale i na taneční zábavě v KD v Kamenickém Šenově. Oslavy a doprovodné akce jsme mohli zrealizovat díky projektu Sklo a Světlo – Minulost a budoucnost sklářského školství podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.