CZCZ

Exkurze do firmy O-I

V úterý 5. ledna 2015 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do firmy O-I v Dubí u Teplic,          
do firmy , která je předním výrobcem obalového skla u nás. Po vřelém přijetí byli žáci
rozděleni do 3 skupin. První si prohlédla výrobní linku pod vedením vedoucího výroby. Druhé
představil firmu její ředitel Pavel Netroufal a třetí objasnil vedoucí designového oddělení
úskalí průmyslového designu v tomto výrobním odvětví. Žáci se mimo jiné přesvědčili o tom,
jak je vedle studia odborných předmětů důležité i studium cizích jazyků, protože většina
jednání a školení probíhá v této firmě v anglickém jazyce a 25% produkce odchází na
německý trh.