CZCZ

Studijně poznávací zájezd do Anglie

 Třicet vybraných studentů školy po tři dny docházelo na výuku anglického jazyka do jazykové školy pro cizince v přímořském letovisku Hastings. V odpoledních hodinách byl pro nás vždy připraven zajímavý program v okolí.  Od průvodkyně jsme se dozvěděli o historii i současnosti samotného města Hastings, prohlédli jsme si malebný hrad Leeds a obdivovali krásu pobřežních křídových útesů Seven Sisters. Při příjezdu a před odjezdem z Anglie jsme také navštívili ještě několik známých míst v Londýně. 

Studenti byli ubytovaní v hostitelských rodinách. Měli tedy mimo jiné možnost pozorovat místní zvyklosti a seznámit se blíže se stylem života v Anglii. Dle výpovědí studentů byly hostitelské rodiny většinou přátelské. Navzdory obavám z ohrožení v důsledku událostí z 13. listopadu ve Francii jsme se do Kamenického Šenova vrátili v pořádku, vděční a spokojení. Velký podíl na poklidném a bezstarostném průběhu pobytu měli samotní studenti, kteří byli vždy dochvilní a ukáznění. Patří jim za to poděkování. 

Snad mohu za všechny účastníky shrnout tento zájezd jako velmi vydařenou akci.