CZCZ

190. narozeniny Jana Dvořáčka

 Když přišel Jan Dvořáček do Kamenického Šenova, byl mu sklářský průmysl ještě úplně cizí. Nevěděl a neuměl nic z oboru zpracování skla. Nikdy neviděl brusiče, kuliče, vrtače, malíře, pozlacovače anebo rytce skla při práci. Chodil tedy nový učitel kreslení do dílen všech těchto živnostníkům a pilně studoval druh a způsob používání nástrojů, sestavy a míchání barev a zacházení s nimi a pracovní techniku všech těchto odvětví. Pílí a nadáním dokázal, že za krátký čas sám mohl udílet rady a vyučovati všem technikám zušlechťování skla.

Jan Dvořáček nebyl sochařem, ale přesto byl vynikajícím učitelem modelování. Dosvědčuje to několik jeho žáků, vynikajících odborníků ve sklářském výtvarnictví. Jako malíř vynikal v ornamentice. Zvláštní zálibu měl v malování květin a dosáhl v něm u svých žáků vynikajících úspěchů. Co dokázal jako učitel figurálního kreslení, o tom svědčí zase celá řada vynikajících rytců – figuralistů, jejich díla byla proslulá daleko za hranicemi.