CZCZ

Zahájení školního roku

Jako každý rok jsme zahájili školní rok společně pro všechny ročníky včetně nově přicházejících žáků prvního ročníku a jejich rodičů.Slavnostního zahájení se ujal starosta města Kamenický Šenov Bc, František Kučera. Jsme rádi, že se zvyšuje počet zájemců o studium sklářských uměleckých oborů na naší škole. Přejeme všem studentům úspěšný start do nového studijního období.