CZCZ

Výstava školy v PASK Klatovy

 Druhá výstava Pavilonu skla je uspořádána ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou z Kamenického Šenova. Výstava je instalovaná v interiéru pavilonu i v jeho zahradě a představuje výběr prací studentů ve spektru vyučovaných technik a různých směrů tvorby. 

Výstava nese název Letní hosté ze severu a je propojením severočeské a západočeské tradice sklářského umění a řemesla. Během zahájení výstavy vytvořili studenti naší školy Martin Jašontek, Kristýna Čadková a Petra Kyselová skleněný objekt "Pocta sklu Lotz" v prostoru před galerií.

web galerie PASK