CZCZ

Dar pro členku britské královské rodiny

20. 5. 2015 došlo na MŠMT k předání certifikátů účastníkům programu DofE.

DofE je program pro mládež s víc než padesátiletou tradicí a celosvětovou prestiží. Pro jeho fungování jsou klíčové školy a další organizace, které díky svým zaměstnancům a dobrovolníkům program zprostředkují mladým lidem.
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je prestižní, lety prověřený a celosvětově uznávaný program, který mladým lidem umožňuje odhalit jejich potenciál.
Naše škola je se svými žáky úspěšným účastníkem tohoto programu již téměř rok.
Při příležitosti předávání účastnických certifikátů navštěvuje Prahu a je účasten akci vždy určený člen britské královské rodiny. Letos navštíví Prahu její královská Výsost Helen Rhys-Jones hraběnka z Wessexu.

Připravili jsme pro její výsost dar, který jsme jí 20. 5. na MŠMT předali. 
Jedná se o plastiku z křišťálu. Plastika je vyrobena technikou tavení skla a kompletně broušená. Dekor je stylizací britské vlajky. Využíváme efektu zrcadlení lomu a promítání v čočce. Celá plastika měří 35 cm. Plastika symbolizuje plachtu již napíná a podpírá ráhnoví britské vlajky. Optické efekty uvnitř připomínají vítr a vodu. Tento motiv byl jasnou volbou vzhledem k historii a tradicím Velké Británie jako námořní velmoci. Zároveň jsme chtěli poukázat na celosvětovou působnost nadace. Plastika byla předána pod mottem: „Přejeme DofE šťastný vítr do plachet.“ Na návrhu a provedení se podíleli studenti a pedagogové naší Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.
Tato akce je velmi prestižní a ojedinělou a podporuje aktivitu žáků zapojených do programu DofE.