CZCZ

Exkurze našich žáků do Sázavy.

Exkurze se zúčastnilo 39 žáků prvních až třetích ročníků. Exkurze byla zaměřena na prohlídku provozů KAVALIERGLASS, a. s na výrobu skleněný výrobků z varného skla. Technologie výroby skla a skleněných výrobků názorně u žáků rozvinula představu o reálném průmyslovém provozu. Žáci měli možnost sledovat celý technologický proces. Na závěr exkurze měli žáci možnost shlédnout expozici výrobků podniku.
Druhou částí exkurze byla prohlídka CENTRA SKLÁŘSKÉHO UMĚNÍ HUTĚ FRANTIŠEK V SÁZAVĚ,
kde se žáci seznámili s technologií výroby skla, jeho dalšího a galerií výrobků předních sklářů.
Třetí část exkurze byla věnována prohlídce kláštera v Sázavě, kde se žáci seznámili s jeho historií, stavebním slohem a restaurováním obrazů namalovaných na omítku stropů.